Werken aan het spoor

Technisch Manager

Als Technisch Manager werk je aan een optimale technische werking, functionaliteit en een maximale bedrijfszekerheid van onze SpoorStaafConditioneringsSystemen. Het beoogde resultaat hierbij is het saneren van ongewenst spoorgeluid met onze systemen.

Je verbetert en vernieuwt de bestaande systemen (product management) en daaraan gerelateerde processen. Je ontwikkelt proactief nieuwe systemen en toepassingen. Je definieert, borgt en beheert de specificaties van de verschillende systemen, de daaraan gerelateerde processen, procedures, protocollen en instructies en bewaakt de kwaliteit. Tevens zorg je voor de overdracht van benodigde én relevante technische kennis binnen de organisatie.

Vacature technisch manager Rail Partner Holland

Teamleider buitendienst

Je geeft sturing aan ons team van Service Monteurs (10) en zorgt ervoor dat de werkzaamheden (nieuwbouw, onderhoud, (de)montage, reparatie, inspecties, tribometing/geluidsmeting, meldingen en doorvoeren van releases) zowel kwalitatief als kwantitatief volgens afspraak met de klant worden uitgevoerd. Het resultaat is een constante, hoge gebruikszekerheid van onze systemen. Je draagt bij aan het realiseren en borgen van verbeteringen op het gebied van bedrijfszekerheid van de systemen op operationeel niveau en bewaakt de planning ten aanzien van een efficiënte inzet van de monteurs.

Vacature team leider monteurs Rail Partner Holland