Spoorstaafslijtage en geluidsoverlast

Onze visie

Rail Partner Holland is de betrouwbare partner voor actieve reductie van geluid, veroorzaakt door het spoorverkeer. Wij realiseren geluidssanering aan de bron - het wiel-rail contact - in samenhang met een reductie van slijtage aan spoorstaven.

Om dit te bereiken werken wij continu aan onze kwaliteit en aan de technische doorontwikkeling van onze producten en diensten. Daarbij houden de effectiviteit en efficiëntie van onze oplossingen scherp in het oog.

Onze missie

  • Milieubewust handelen, zodat we de wereld niet belasten, maar liefst beter achterlaten.
  • Fair en professioneel zaken doen en samenwerken, zowel intern als met klanten en leveranciers.
  • Duurzame arbeidsplaatsen creëren en veiligstellen.
  • Continuïteit veiligstellen, door winst te maken.

Onze historie

Rail Partner Holland heeft een rijke geschiedenis. Al meer dan een eeuw geleden was het bedrijf actief als handelshuis voor de spoorwegbranche. Rond 1980 werden de eerste systemen ontwikkeld om slijtage aan de spoorstaaf tegen te gaan en in de jaren 90 hebben we geluidssanering door conditionering van de spoorstaven toegevoegd. En met succes! Want sindsdien ligt de nadruk in onze bedrijfsvoering op...

Het stiller maken van het spoor
Inmiddels heeft Rail Partner Holland zich ontwikkeld tot de enige specialist die het boog- en rolgeluid van het spoor effectief weet terug te dringen.