Geluidsoverlast spoorloos!

Vooral op intensief gebruikte spoorlijnen en op emplacementen met veel wissels en krappe bogen kunnen treinen veel geluidsoverlast veroorzaken. De hoog piepende en schurende geluiden ontstaan door het wringen van de wielen op de rails.

Rail Partner Holland is een onafhankelijke onderneming, die zich volledig heeft toegelegd op het terugdringen van dit storende boog- en rolgeluid. De oplossing is gevonden door het selectief plaatsen van SpoorStaafConditioneringsSystemen. Toepassing van deze compacte systemen maakt een geluidsreductie mogelijk tot 20dB(A).

Rail Partner Gruppe

Rail Partner is een internationaal bedrijf, dat op verschillende Europese markten opereert. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Net als ProRail in Nederland zijn ook Deutsche Bahn en SBB-CFF partijen waarmee innovaties worden ontwikkeld om het spoor stiller te maken. De andere relaties van Rail Partner profiteren van de opgebouwde kennis.

Vakmanschap

Het beheersen van booggeluid is een continuproces. Door veranderende dienstregelingen of gebruik van andere sporen kunnen aanpassingen in het booggeluid saneringsplan noodzakelijk zijn. Daarom blijft Rail Partner de situatie periodiek monitoren. Als dit noodzakelijk is worden maatregelen genomen om nieuw opgetreden geluidsbronnen af te zwakken. Zo blijft de opdrachtgever ervan verzekerd dat de normen in de milieuvergunning gehaald worden. En zo blijven de omwonenden van een emplacement verzekerd van een goede nachtrust.

Samenwerking

Wij werken samen met spoorwegmaatschappijen en railbeheerders in Nederland, Duitsland en Zwitserland aan methoden om het spoor stiller te maken. Daarbij geldt dat iedere situatie een andere aanpak vereist. In de loop der jaren is specifieke apparatuur en software ontwikkeld waardoor het wiel-railcontact bij treinen vele malen geruislozer verloopt.